ComWales ABC: n ehdot

Huomiota kiinnitetään erityisesti ehtojen 7 (vastuun rajoittaminen) ja ehtojen 8 (vakuutus) säännöksiin.

Tavaroiden vakuuttaminen on sinun vastuullasi. Vakuutuksia ei anneta, ellemme ole järjestäneet ehtoa 8.3. Jos sinulla on kysyttävää vakuutuksesta, ota yhteys osoitteeseen tilaukset@comwales.co.uk

1. Määritelmät

1.1. Näillä ehdoilla seuraavilla sanoilla on merkityksiä tai niitä tulkitaan seuraavasti:

sopimus: ComWales ABC -palvelun tarjoama sopimus asiakkaalle, jonka palvelut nämä ehdot muodostavat;

Brexit: Yhdistyneen kuningaskunnan suunniteltu vetäytyminen Euroopan unionista.

Työpäivä: mikä tahansa arkipäivä (maanantaista perjantaihin) lukuun ottamatta Englannin yleisiä vapaapäiviä;

yhtiö: ComWales Ltd, yrityksen numero 8806753;

ehdot: nämä ehdot;

Luottamuksellista tietoa: names and addresses of the Client’s customers and details of product specifications and designs and any other information of a confidential nature supplied to ComWales A.B.C. Service in connection with this Agreement;

Asiakas: henkilö, yritys tai yritys, joka ostaa palveluita Yhtiöltä.

Tavarat: tavarat ja / tai materiaalit, jotka ovat Palvelujen kohteena;

Käsittelymaksut: the amount charged to the Client in respect of services provided by ComWales A.B.C. Service and referred to in ComWales A.B.C. Service’s relevant estimate or tender;

Maksukyvyttömyystapahtuma jossa:

a) a receiver, administrative receiver, administrator, manager or official receiver is appointed over the Client’s affairs;

b) asiakas siirtyy selvitystilaan, paitsi liuottimen jälleenrakennusta tai yhdistämistä varten;

c) distress, execution, sequestration levied or issued against any part of the Client’s assets and is not paid within seven days;

Palvelut: varastointi-, varastointi-, tilauskäsittely-, keräys-, pakkaus- ja / tai lähetyspalvelut, jotka ComWales ABC -palvelu tarjoaa tämän sopimuksen nojalla yhdessä muiden palvelujen kanssa, joita ComWales ABC Service tarjoaa tai suostuu tarjoamaan Asiakkaalle;

Palvelutasot: palvelutasot, joista molemmat osapuolet ovat sopineet kirjallisesti aika ajoin.

Alv: arvonlisävero määräajoin voimassa olevan verokannan mukaan.

1.2. Kaikki viittaukset lakisääteisiin säännöksiin sisältävät viittaukset mahdollisiin lakisääteisiin muutoksiin, konsolidointeihin tai sen voimaansaattamiseen sekä kaikkiin sen nojalla annettuihin välineisiin tai toimeksiantoihin.

1.3. Yksittäisiä merkitseviä sanoja ovat monikko ja päinvastoin; mitä tahansa sukupuolta kuvaavat sanat sisältävät kaikki sukupuolet; ja henkilöitä osoittavat sanat sisältävät yritykset, henkilöyhtiöt, muut juridiset yhteisöt ja kaikki muut oikeushenkilöt ja päinvastoin.

1.4. Ehtootsikot on lisätty vain viittauksen helpottamiseksi eivätkä ne vaikuta niiden rakenteeseen.

2. Ehtojen soveltaminen

2.1. Nämä ehdot:

2.1.1. sovelletaan sopimukseen ja sisällytetään siihen; ja

2.1.2. prevail over any inconsistent terms or conditions contained, or referred to, in the Client’s purchase order, confirmation of order or acceptance of an estimate or which are implied by law, trade custom, practice or course of dealing.

2.2. ComWales ABC -palvelun antama arvio on tarjous Palvelujen tarjoamisesta näillä ehdoilla. Asiakas ei voi hyväksyä ComWales ABC -palvelun tarjousta, eikä osapuolten välinen sopimus tule voimaan, paitsi:

2.2.1. asiakkaan antamalla kirjallisella kuittauksella; tai

2.2.2. (if earlier) by the ComWales A.B.C. Service starting to provide the Services at the request of the Client when a contract for the supply and purchase of those Services on these Conditions will be established. The Client’s standard terms and conditions, if any, attached to, enclosed with or referred to in any purchase order or other document will not govern this Agreement.

2.3. ComWales ABC -palvelu antaa arvioita sillä perusteella, että sopimusta ei tule voimaan, paitsi ehtojen mukaisesti

2.4. Kaikki arviot ovat voimassa 30 päivää arviointipäivästä (edellyttäen, että ComWales ABC Service ei ole aiemmin peruuttanut sitä), ja sitten vanhenee automaattisesti.

3. ComWales A.B.C. Service’s obligations

3.1. ComWales ABC -palvelu pyrkii tarjoamaan Palveluita kohtuullisin ponnisteluin ja suorittaa kohtuullisella varovaisuudella ja taitoilla yleisesti tunnustettujen kaupallisten käytäntöjen ja standardien mukaisesti sekä tarvittaessa liitteessä 1 eriteltyjen palvelutasojen mukaisesti.

3.2. ComWales A.B.C. Service shall provide personnel with appropriate experience and expertise to ensure that the Client receives the Services to a high quality.  ComWales A.B.C. Service personnel will be qualified, trained and competent to the reasonable satisfaction of the Client.

3.3. ComWales A.B.C. Service personnel will be available to provide support and account management services from 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday excluding Public Holidays and any other reasonable periods of closure as agreed by the parties and advised by ComWales A.B.C. Service in advance giving at least 30 days’ notice.

3.4. ComWales ABC -palvelun on aina tämän sopimuksen voimassaoloaikana sallittava asiakkaalle tai sen edustajille pääsy etukäteen nimittämällä:

- ComWales ABC -palvelun tilat tarkastaakseen ComWales ABC -palvelun hallussa tai hallussa olevat asiakirjat ja asiakirjat Palvelujen tarjoamisen yhteydessä ja tarkastellessaan, onko ComWales ABC Service noudattanut tässä asetettuja velvoitteitaan sopimus

- suorittaa varastolista tai olla läsnä, kun ComWales ABC Service suorittaa varaston.

3.5. ComWales ABC Service perustaa ja ylläpitää asianmukaisesti dokumentoitua laadunvalvontajärjestelmää varmistaakseen, että palvelut ja palvelutasot ylläpidetään aina asianmukaisesti. 

3.6. ComWales ABC Service voi vapaasti käyttää sellaisia ​​alihankkijoita tai edustajia, jotka se voi harkintansa mukaan päättää nimittää.

4. Client’s obligations

4.1. Asiakas tekee yhteistyötä ComWales ABC -palvelun kanssa kaikissa Palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

4.2. ComWales ABC -palvelu ei hyväksy tai käsittele haitallisia, vaarallisia, vaarallisia, tulenarkoja tai räjähtäviä tavaroita tai tavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaurioita. Jos asiakas kuitenkin toimittaa tällaisia ​​tavaroita ComWales ABC Service -palvelulle tai jollekin ComWales ABC Service -yrityksen alihankkijalle tai edustajalle tai aiheuttaa ComWales ABC Service -palvelun tai jonkin ComWales ABC Service -yrityksen alihankkijan tai edustajan käsittelemään sellaisia ​​tavaroita, asiakas vastaa kaikki tällaisten tavaroiden aiheuttamat tappiot tai vahingot, jotka kuitenkin aiheutuvat, ja korvaavat ComWales ABC -palvelun kaikista tappioista, vahingoista, vastuista, kustannuksista, vaatimuksista ja kuluista, jotka aiheutuvat tällaisten tavaroiden ja tavaroiden tuhoamisesta tai muusta käsittelystä ComWales ABC -palvelun yksinomaisella harkinnalla, kunhan tavarat ovat säilöönotossa tai ComWales ABC -palvelun ohjauksessa.

4.3. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service arising directly or indirectly from the Client’s fraud, negligence, failure to perform or delay in the performance of any of its obligations under this Agreement or arising from the contents of any of the Goods, including any loss of profit, loss of reputation, loss or damage to property, loss arising from injury to or death of any person and loss of opportunity to deploy resources elsewhere and including any costs, changes or losses resulting from any claim that any of the Goods do not belong to the Client or that the Client is not authorised to instruct ComWales A.B.C. Service in relation to them.

4.4. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service including (but not limited to) any duty, taxes, levies, customs assessments, fines or other penalties and unusual costs, claims and expenses (including administrative costs) arising as a result of ComWales A.B.C. Service shipping any of the Client’s goods outside of the UK.

4.5. In the event that ComWales A.B.C. Service incurs, pays or agrees to pay to any costs or charges as mentioned in 4.4 in respect of the Client’s goods:

4.5.1. ComWales ABC -palvelun on tehtävä se vain sillä perusteella, että toimiessaan se toimii asiakkaan täysin valtuutettuna edustajana; ja

4.5.2. riippumatta siitä, toimitetaanko tavarat asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, heti kun ComWales ABC -palvelun lasku on saatu tällaisesta verosta ja / tai verosta ja / tai verosta, Asiakkaan on maksettava tällainen lasku kokonaan.

5. Maksut ja maksut

5.1. Asiakas sitoutuu maksamaan käsittelymaksut, jotka osapuolet tarkistavat vuosittain tai muuten sopivat kirjallisesti. 

5.2. Laskut käynnissä olevasta toimeksiannosta toimitetaan kuukausittain. Laskut mahdollisista erityishankkeista, joista osapuolet voivat sopia sellaisenaan, laaditaan hankkeen päätyttyä tai osapuolten välillä muutoin kirjallisesti sovitulla tavalla. ComWales ABC Service antaa kaikki laskut sähköisesti PDF-tiedostoina.

5.3. Asiakas maksaa jokaisen ComWales ABC -palvelun sille lähettämän laskun kokonaisuudessaan ja selvitetysti viimeistään laskun nostokuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä työpäivänä.

5.4. Rajoittamatta minkään muun mahdollisen oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttöä, jos asiakas ei maksa ComWales ABC -palvelua määräpäivänä, ComWales ABC -palvelu voi:

5.4.1. veloittaa korkoa tällaiselta summalta maksupäivästä alkaen vuotuisella korolla, joka on 4% Lloyds Bank plc: n peruslainauskoron yläpuolella ja joka kertyy päivittäin ja joka lasketaan neljännesvuosittain, kunnes maksu on saatu, riippumatta siitä, onko päätös annettu ja ComWales ABC -palvelu; ja tai

5.4.2. keskeyttää kaikki palvelut, kunnes maksu on suoritettu kokonaan.

5.5. Maksuaika ComWales ABC Service -palvelulle on tämän sopimuksen olemus.

5.6. ComWales ABC -palvelulla on yleinen panttioikeus ComWales ABC -palvelun hallussa oleviin tavaroihin vakuutena kaikista summista, jotka asiakas on sille tämän sopimuksen nojalla tai muuten velkaa. Varastointi veloitetaan kaikista panttioikeudessa pidätetyistä tavaroista. Jos joku panttioikeus ei toteudu kohtuullisessa ajassa, ComWales ABC Service voi harkintansa mukaan myydä kyseiset tavarat ja soveltaa panttioikeuden purkamiseen liittyviä tuloja ja myyntikustannuksia.

5.7. ComWales ABC -palvelu voi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia muita oikeuksiaan, kuitata asiakkaan vastuun ComWales ABC -palvelulle ComWales ABC -palvelun kaikesta vastuusta asiakkaalle.

5.8. Where the Client is a private company, it is ComWales A.B.C. Service’s usual practice to require one or more of the directors or shareholders ('responsible individuals') to be potentially personally responsible for payment of ComWales A.B.C. Service’s charges. Whilst ComWales A.B.C. Service would normally expect payment by the client, ComWales A.B.C. Service reserves the right to recover payment from responsible individuals.

5.8.1 If there is more than one responsible individual, liability is joint and several, which means that each of them is individually responsible for paying the full amount of ComWales A.B.C. Service’s charges - although, if that were to occur, that individual would normally have the right to recover a share from the others.

5.8.2 "Vastuullisten henkilöiden" vastuu on ensisijainen eikä toissijainen. Tämä tarkoittaa, että ComWales ABC -palvelulla on oikeus vaatia suoraan vastuullisia henkilöitä vastaan ​​ilman, että hän on vaatinut asiakasta. Teemme tämän vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.

6. Luottamuksellisuus ja tietosuoja

6.1. ComWales ABC -palvelu käsittelee luottamuksellisina kaikkia asiakkaan sille ilmoittamia tietoja. ComWales ABC Service paljastaa tiedot vain alihankkijoille, edustajille tai muille kolmansille osapuolille siinä määrin kuin tällainen paljastuminen on tarpeen Palvelujen suorittamiseksi. Tätä salassapitovelvollisuutta ei sovelleta tietoihin, jotka ComWales ABC Service tunsi ennen niiden ilmoittamista Asiakkaalla, jotka kolmas osapuoli on paljastanut ComWales ABC Service -palvelulle ilman salassapitovelvollisuutta tai jotka saavat muut kuin julkisen käyttöoikeuden. ComWales ABC Service rikkoo tätä ehtoa.

6.2. Asiakas noudattaa tietosuojalainsäädännöstä johtuvia velvoitteitaan, jotka liittyvät kaikkiin ComWales ABC -palveluun siirrettyihin henkilötietoihin, ja pitää ComWales ABC -palvelun korvauksena kaikista kustannuksista, vaatimuksista, vaatimuksista, toimista, vastuista, vahingoista ja kustannuksista, joita se voi aiheuttaa. kärsivät tai kärsivät tällaisen lainsäädännön rikkomisista.

6.3. The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Client is the data controller and ComWales A.B.C. Service is the data processor. ComWales A.B.C. Service will only retain personal data on its systems according to the Client’s instructions and will only process any personal data solely for the purpose of performing the Services and no other purpose.

6.4. ComWales ABC -palvelun tulee:

6.4.1. varmistaa, että sillä on asianmukaiset ja oikeasuhteiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta henkilötietojen käsittelyltä ja henkilötietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, jotka ovat aiheellisia haitalle, joka voi johtua luvattomasta tai laittomasta käsittely tai tahaton katoaminen, tuhoaminen tai vaurioituminen ja suojattavien tietojen luonne,

6.4.2. varmistaa, että henkilöstöä, jolla on pääsy henkilötietoihin ja / tai jotka käsittelee niitä, sitovat sopimus- ja / tai lakisääteiset velvoitteet pitää henkilötiedot luottamuksellisina,

6.4.3. co-operate and assist the Client, at the Client’s cost, in responding to any complaint, request, notice or communication ("kolmannen osapuolen pyyntö") rekisteröidyltä ja varmistaessaan tietosuojalainsäädännössä asetettujen turvallisuutta, rikkomusilmoituksia, vaikutusten arviointia ja valvontaviranomaisten tai sääntelyviranomaisten kanssa käytäviä neuvotteluja koskevien velvoitteidensa noudattamisen,

6.4.4. tarjota asiakkaalle sellaista yhteistyötä, apua ja tietoa, jota voidaan kohtuudella tarvita ilman aiheetonta viivytystä, jotta asiakas voi täyttää kolmannen osapuolen pyynnöt tai suorittaa tietosuojavaikutusten arvioinnin asiakkaan kohtuudella edellyttämällä tavalla. tietosuojalainsäädännön mukainen aika,

6.4.5. ilmoittaa asiakkaalle yhden työpäivän kuluessa tietoonsa henkilökohtaisten tietojen loukkauksista,

6.4.6. tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa ja auttamaan sitä toteuttaessaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotka vaaditaan vastaamiseen mahdollisiin henkilötietojen loukkauksiin asiakkaan kohtuudella pyytämien tietojen mukaan, mukaan lukien mahdollisten henkilökohtaisten tietojen rikkomusten lieventämiseksi tai lieventämiseksi.

6.5. Palveluiden suorittamisen jälkeen asiakas antaa ComWales ABC -palvelulle ohjeet henkilötietojen palauttamisesta tai tuhoamisesta.

6.6. The Client shall ensure that any computer data supplied, by whatever method, to ComWales A.B.C. Service is clean, uncorrupted and capable of being processed and does not contain any computer viruses. In the event of computer data being received by ComWales A.B.C. Service corrupt or containing viruses, ComWales A.B.C. Service may, at its own option, return the data to [CLIENT] or decontaminate it at the Client’s expense. For the avoidance of doubt, corruption occurring during any form of electronic transmission to ComWales A.B.C. Service shall be at the Client’s risk.

7. Vastuun rajoitus

7.1. Tämä ehto määrittelee ComWales ABC Service -yrityksen koko taloudellisen vastuun (mukaan lukien vastuu työntekijöidensä, edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista tai laiminlyönneistä) asiakkaalle liittyen:

7.1.1. tämän sopimuksen mahdolliset rikkomukset;

7.1.2. Palvelun asiakkaan mahdollisesta käytöstä; ja

7.1.3. kaikki tämän sopimuksen perusteella tai sen yhteydessä syntyvät edustajat, lausunnot tai kiduttavat toimet tai laiminlyönnit (mukaan lukien huolimattomuus).

7.2. Kaikki tämän lain tai yleisen lain mukaiset takuut, ehdot ja muut ehdot suljetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan täysimääräisesti.

7.3. Mikään näistä ehdoista ei rajoita tai sulje pois ComWales ABC -palvelun vastuuta:

7.3.1 huolimattomuudesta johtuva kuolema tai henkilövahinko; tai

7.3.2 vahingoista tai vastuista, jotka asiakkaalle aiheutuvat ComWales ABC -palvelun petoksista tai vääristä ilmoituksista; tai

7.4. Jollei 7.2 ja 7.3 kohdasta muuta johdu:

7.4.1. ComWales ABC Service ei ole vastuussa sopimuksesta, väärinkäytöstä (mukaan lukien laiminlyönnistä tai lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta), harhaanjohtamisesta tai muuten kuitenkin seuraavista:
a) voittojen menetys;
b) liiketoiminnan menetys;
c) liikearvon väheneminen ja / tai vastaavat tappiot;
d) odotettavissa olevien säästöjen menetys;
e) tavaroiden menetys;
f) sopimuksen menetys;
g) käytön menetys;
h) tietojen vioittumisen menetys; tai
i) mahdolliset erityiset, epäsuorat, välilliset tai puhtaat taloudelliset menetykset, kustannukset, vahingot, maksut tai kulut.

7.5. ComWales A.B.C. Service’s total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, restitution or otherwise arising in connection with the performance or contemplated performance of this Agreement will be limited to the Handling Charges paid for the Services.

7.6. Jos ComWales ABC Service estää tai viivästyttää asiakkaan tai sen edustajien, alihankkijoiden tai työntekijöiden tekemiä toimia tai laiminlyöntejä tai mikä tahansa Brexitiin liittyvän prosessin tai menettelyn seurausta tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittamisesta, ComWales ABC Service ole vastuussa mistään aiheutuneista kustannuksista, maksuista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tällaisesta estämisestä tai viivästymisestä.

7.7. Sopimuksen tekemällä asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että se ei luota mihinkään ComWales ABC Servicen sitoumukseen, lupaukseen, vakuutukseen, lausuntoon, edustamiseen, takuuseen tai ymmärrykseen (joko kirjallisesti tai ei) tai henkilöihin, jotka eivät ole osapuolia sopimukseen, joka liittyy tämän sopimuksen aiheeseen, lukuun ottamatta sitä, mitä tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätään.

7.8. ComWales ABC Service -yritystä vastaan ​​ei voida nostaa oikeudellista menettelyä (mukaan lukien vastakanteet), ellei niitä ole annettu ja annettu tiedoksi yhdeksän kuukauden kuluessa vaatimuksen perusteena olevasta tapahtumasta.

8. vakuutus

8.1. ComWales ABC -palvelu varastoi ja lähettää tavarat koko asiakkaan vastuulla. ComWales ABC -palvelu ei vastaa tavaroiden menetyksistä tai vaurioista, kuitenkin vahingot voivat aiheutua.

8.2. Asiakkaan tulee järjestää sopiva vakuutus tavaroille. ComWales ABC Service pyrkii kuitenkin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä järjestämään tavaroille kaiken riskin vakuutuksen asiakkaan kustannuksella. Vakuutussäännöt ja yksityiskohtaiset tiedot vakuutetuista riskeistä ovat saatavissa ComWales ABC Serviceltä kirjallisesta pyynnöstä.

8.3. ComWales ABC -palvelu ei ole vastuussa siitä, onko asiakas vaatii ComWales ABC -palvelua tavaroiden vakuutuksen järjestämiseksi, ja asiakkaan on varmistettava, että siitä ilmoitetaan ComWales ABC -palvelulle mahdollisimman pian. Jos ilmoitusta ei saada, ComWales ABC -palvelu olettaa, että asiakas ei halua ComWales ABC -palvelun vakuuttavan tavaroita kohdan 8.2 mukaisesti ja että se tekee omat järjestelynsä.

8.4. Jos asiakas haluaa ComWales ABC -palvelun vakuuttavan tavarat, asiakkaan on määritettävä arvioitu kokonaisarvo tavaroille.

8.5. Ennen kuin ComWales ABC Service on ilmoittanut asiakkaalle vakuutusturvan alkamisesta, asiakkaan tulee varmistaa, että se on tehnyt omat vakuutusjärjestelyt.

8.6. ComWales ABC -palvelu ei ole velvollinen suorittamaan mitään maksuja Asiakkaalle siltä osin kuin asiakas ei voi vaatimuksen takia tavaroiden koko arvoa palauttaa mistään syystä.

9. päättyminen

9.1. This Agreement shall, subject to earlier termination in accordance with this clause 9, be for the agreed minimum period and subject to both parties’ agreement may be extended as appropriate.

9.2. ComWales ABC -palvelu voi irtisanoa sopimuksen välittömällä tavalla milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle, jos:

9.2.1. Asiakas ei maksa mitään tämän sopimuksen nojalla erääntynyttä summaa eräpäivänä tai ennen sitä;

9.2.2. Asiakas rikkoo olennaisesti tai jatkuvasti kaikkia tämän sopimuksen määräyksiä, ja rikkomusta, joka pystyy korjaamaan, ei ole korjattu 10 työpäivän kuluessa siitä, kun asiakas on saanut ilmoituksen, jossa vaaditaan rikkomisen korjaamista;

9.2.3. Asiakas kärsii maksukyvyttömyystapahtumasta;

9.3. Either party may give not less than three months’ notice that they wish to terminate this Agreement at the end of which period the obligation of ComWales A.B.C. Service to supply the Services will cease.

9.4. Jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä:

9.4.1. The Client will immediately pay to ComWales A.B.C. Service all of ComWales A.B.C. Service’s outstanding unpaid invoices and interest and, in respect of Services supplied but for which no invoice has been submitted, ComWales A.B.C. Service may submit an invoice, which will be payable immediately on receipt;

9.4.2. The Client will procure that any Goods being stored by ComWales A.B.C. Service at the date of termination are removed from ComWales A.B.C. Service’s premises at the cost of the Client. If the Client fails to remove them within seven days ComWales A.B.C. Service may dispose of them in such manner as it sees fit at its absolute discretion at the cost of the Client;

9.4.3. Sopimuspuolten kertyneet oikeudet irtisanomisen päättyessä ja sellaisten määräysten jatkaminen, jotka on nimenomaisesti ilmoitettu säilyvän tai epäsuorasti selviävät irtisanomisesta, eivät vaikuta.

9.5. Jos tämä sopimus irtisanotaan, kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, jotka on nimenomaisesti ilmoitettu säilyvän tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta oikeuksiin tai velkoihin, jotka syntyvät ennen irtisanomista.

10. Ylivoimainen este

ComWales ABC -palvelulla ei ole vastuuta asiakkaasta tämän sopimuksen nojalla, jos sitä estää tai viivästyy tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen tai liiketoiminnan harjoittaminen toimilla, tapahtumilla, laiminlyönneillä tai onnettomuuksilla, jotka ovat sen kohtuullisen valvonnan ulkopuolella, mukaan lukien rajoituksetta lakkoja. , sulkemiset tai muut teolliset riidat, yleishyödyllisen palvelun tai kuljetusverkon epäonnistuminen, jumalan teko, sota, mellakat, siviilihäiriöt, haitalliset vahingot, lakien tai hallitusten määräysten noudattaminen, sääntö, asetus tai ohje, onnettomuus, laitokset tai koneet, tulipalo, tulva, myrsky tai toimittajien tai alihankkijoiden laiminlyönnit.

11. Yleinen

11.1. Mikään tämän sopimuksen tai näiden ehtojen muutos ei ole pätevä, ellei se ole kirjallinen ja kumpikin osapuoli allekirjoittanut sitä.

11.2. Tämän sopimuksen mukaisista oikeuksista luopuminen on voimassa vain, jos se on kirjallinen, ja se koskee vain sitä osapuolta, jolle luopuminen on osoitettu, ja olosuhteisiin, joille se on annettu.

11.3. Jos jokin tämän sopimuksen määräys toteaa toimivaltaisen tuomioistuimen tai hallinnollisen elimen pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, muut määräykset pysyvät voimassa.

11.4. Jos jokin virheellinen, täytäntöönpanokelvoton tai laiton säännös olisi pätevä, täytäntöönpanokelpoinen tai laillinen, jos jokin sen osa poistettaisiin, kyseistä säännöstä sovelletaan kaikilla muutoksilla, jotka ovat tarpeen sen tekemiseksi päteväksi, täytäntöönpanokelpoiseksi ja lailliseksi.

11.5. Kumpikin osapuoli tunnustaa ja hyväksyy sen, että tämän sopimuksen tekemisessä se ei luota minkään henkilön (riippumatta siitä, onko näiden ehtojen osapuoli) sitoumukselle, lupauksille, vakuutuksille, lausunnoille, edustajille, takuille tai ymmärryksille (joko kirjallisille vai ei). muut kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti vahvistetut ehdot.

11.6. Asiakas ei luovuta, siirrä, veloita, tee alihankintana tai käsittele millään muulla tavalla kaikkia tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman ComWales ABC Servicen kirjallista suostumusta.

11.7. ComWales ABC -palvelu voi milloin tahansa antaa, siirtää, veloittaa, alihankintana tai käsitellä jollain muulla tavalla kaikkia tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

11.8. Tämä sopimus on tehty sen osapuolten ja (tarvittaessa) heidän seuraajiensa ja sallittujen luovuttajiensa eduksi, eikä sen tarkoitus ole hyötyä kukaan muusta tai olla sen täytäntöönpanokelpoinen.

11.9. Tätä sopimusta ja kaikkia siitä tai sen tai sen aiheista johtuvia riitoja tai vaatimuksia säännellään ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti.

11.10. Osapuolet sopivat peruuttamattomasti, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista riidat tai vaatimukset, jotka johtuvat tämän sopimuksen tai sen aiheen perusteella tai sen yhteydessä.

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish